curobo.curobolib.geom_cu module

closest_point(
arg0: torch.Tensor,
arg1: torch.Tensor,
arg2: torch.Tensor,
arg3: torch.Tensor,
arg4: torch.Tensor,
arg5: torch.Tensor,
arg6: torch.Tensor,
arg7: torch.Tensor,
arg8: torch.Tensor,
arg9: torch.Tensor,
arg10: torch.Tensor,
arg11: torch.Tensor,
arg12: torch.Tensor,
arg13: int,
arg14: int,
arg15: int,
arg16: int,
arg17: bool,
arg18: bool,
arg19: bool,
arg20: bool,
arg21: bool,
) List[torch.Tensor]

Closest Point OBB(curobolib)

closest_point_voxel(
arg0: torch.Tensor,
arg1: torch.Tensor,
arg2: torch.Tensor,
arg3: torch.Tensor,
arg4: torch.Tensor,
arg5: torch.Tensor,
arg6: torch.Tensor,
arg7: torch.Tensor,
arg8: torch.Tensor,
arg9: torch.Tensor,
arg10: torch.Tensor,
arg11: torch.Tensor,
arg12: torch.Tensor,
arg13: int,
arg14: int,
arg15: int,
arg16: int,
arg17: bool,
arg18: bool,
arg19: bool,
arg20: bool,
arg21: bool,
) List[torch.Tensor]

Closest Point Voxel(curobolib)

pose_distance(
arg0: torch.Tensor,
arg1: torch.Tensor,
arg2: torch.Tensor,
arg3: torch.Tensor,
arg4: torch.Tensor,
arg5: torch.Tensor,
arg6: torch.Tensor,
arg7: torch.Tensor,
arg8: torch.Tensor,
arg9: torch.Tensor,
arg10: torch.Tensor,
arg11: torch.Tensor,
arg12: torch.Tensor,
arg13: torch.Tensor,
arg14: torch.Tensor,
arg15: torch.Tensor,
arg16: torch.Tensor,
arg17: torch.Tensor,
arg18: int,
arg19: int,
arg20: int,
arg21: int,
arg22: bool,
arg23: bool,
arg24: bool,
arg25: bool,
) List[torch.Tensor]

Pose Distance (curobolib)

pose_distance_backward(
arg0: torch.Tensor,
arg1: torch.Tensor,
arg2: torch.Tensor,
arg3: torch.Tensor,
arg4: torch.Tensor,
arg5: torch.Tensor,
arg6: torch.Tensor,
arg7: torch.Tensor,
arg8: int,
arg9: bool,
) List[torch.Tensor]

Pose Distance Backward (curobolib)

self_collision_distance(
arg0: torch.Tensor,
arg1: torch.Tensor,
arg2: torch.Tensor,
arg3: torch.Tensor,
arg4: torch.Tensor,
arg5: torch.Tensor,
arg6: torch.Tensor,
arg7: torch.Tensor,
arg8: int,
arg9: int,
arg10: int,
arg11: bool,
arg12: int,
arg13: bool,
) List[torch.Tensor]

Self Collision Distance (curobolib)

swept_closest_point(
arg0: torch.Tensor,
arg1: torch.Tensor,
arg2: torch.Tensor,
arg3: torch.Tensor,
arg4: torch.Tensor,
arg5: torch.Tensor,
arg6: torch.Tensor,
arg7: torch.Tensor,
arg8: torch.Tensor,
arg9: torch.Tensor,
arg10: torch.Tensor,
arg11: torch.Tensor,
arg12: torch.Tensor,
arg13: int,
arg14: int,
arg15: int,
arg16: int,
arg17: int,
arg18: bool,
arg19: bool,
arg20: bool,
arg21: bool,
arg22: bool,
) List[torch.Tensor]

Swept Closest Point OBB(curobolib)

swept_closest_point_voxel(
arg0: torch.Tensor,
arg1: torch.Tensor,
arg2: torch.Tensor,
arg3: torch.Tensor,
arg4: torch.Tensor,
arg5: torch.Tensor,
arg6: torch.Tensor,
arg7: torch.Tensor,
arg8: torch.Tensor,
arg9: torch.Tensor,
arg10: torch.Tensor,
arg11: torch.Tensor,
arg12: torch.Tensor,
arg13: torch.Tensor,
arg14: int,
arg15: int,
arg16: int,
arg17: int,
arg18: int,
arg19: bool,
arg20: bool,
arg21: bool,
arg22: bool,
arg23: bool,
) List[torch.Tensor]

Swpet Closest Point Voxel(curobolib)